UHAKIKI KWA NJIA YA SIMU

Alama ya siri:

Didn’t receive code ? You can send again after 02:00 Resend Code

Muhimu: maombi ya kazi katika ukurasa huu ni kwaajili ya nguvu kazi ya akiba tu, pale itakapohitajika!
Nguvu kazi ya akiba ni yale maombi ya kazi mbalimbali hapa yapi yanayopokelewa na kutunzwa kwa ajili ya matumizi ya baaadae pindi hitaji linapojitokeza.
Maombi ya kazi kupitia ukurasa huu, moja kwa moja unakuwa umeridhiwa kuwa ombi lako litafanyiwa kazi pindi uhitaji utakapojitokeza zaidi, kumbuka kwamba maombi yote yanayopokelewa Yapi Merkezi ni kwa ajili ya awamu ya tatu (3) na ya nne (4) ya mradi wa mwendokasi (SGR).

Je! hukufanya maombi kabla?

Jina*:
Jina la ukoo*:
Namba ya kitambulisho cha Taifa*:
E-Mail:
E-Mail (Repeat):
GSM*: